صفحه اصلیصفحه اصلی درباره مادرباره ما   تماس با ماتماس با ما   سامانه هاسامانه ها   قوانینقوانین   پشتیبانیپشتیبانی   شماره حسابشماره حساب   سئوالات متداولسئوالات متداول   عضویتعضویت   اس ام اساس ام اس   مقاله هامقاله ها   مارکت 133مارکت 133  

اس ام اس  اس ام اس مناسبت های شمسی  پیامک هفته کتاب

اس ام اس ، اس ام اس مناسبت های شمسی ، پیامک هفته کتاب
کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد. امام علی علیه السلام
***
کتاب، بهترین گوینده و سخن ران است. امام علی علیه السلام
***
کتاب هایتان را خوب نگه دارید که در آینده به آنها نیاز خواهید داشت. امام صادق علیه السلام
***
کتاب، بوستان دانشمندان است. امام علی علیه السلام
***
دانش خود را بنویس و آن را در میان برادرانت منتشر ساز. امام صادق علیه السلام
***
کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر
***
اگر کتابی ارزش خواندن را داشته باشد، پس ارزش خریدن هم دارد. دوژن راسکن
***
تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام. سوئه
***
هیچ گاه کتابی را تنها به این دلیل که شروعش کرده ای، به پایان مبر. جان ویتراسپون
***
هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. ساموئل اسمایلز
***
کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد. جیمز مک واش
***
مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است.آرتور شوپنهاور
***
مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اكنون در زیر خاك منزل دارند.دكارت
***
شرط مطالعه كتاب خوب، نخواندن كتاب بد است؛ زیرا زندگی كوتاه است و فرصت و توان محدود.آرتور شوپنهاور
***
کتاب یک غذاست؛ یک غذاى روح است؛ یک نوشیدنى روح است و چنانچه مقوّى باشد، روح را تقویت مى‌کند. مقام معظم رهبری
***
كتاب خریدن، باید یكی از مخارج اصلی خانواده محسوب بشود. مقام معظم رهبری
***
چشم داشتی كه باید از یك كتاب داشت، این است كه شفاف باشد و نور را بازتاباند.كریستین بوبن
***
كتاب راستین همان است كه پا به تنهایی ما می گذارد.كریستین بوبن
***
یك كتاب خوب، خون حیات بخش و ارزشمند روح هنرمند است.میلتون

منبع : تبیان


 انواع سامانه ها :