صفحه اصلیصفحه اصلی درباره مادرباره ما   تماس با ماتماس با ما   سامانه هاسامانه ها   قوانینقوانین   پشتیبانیپشتیبانی   شماره حسابشماره حساب   سئوالات متداولسئوالات متداول   عضویتعضویت   اس ام اساس ام اس   مقاله هامقاله ها   مارکت 133مارکت 133  

اس ام اس  اس ام اس مناسبت های شمسی  پیامک روز حجاب و عفاف

اس ام اس ، اس ام اس مناسبت های شمسی ، پیامک روز حجاب و عفاف
در مخزن شرف گهری جز حجاب نیست

شمشیر دیده را سپری جز حجاب نیست

ای ملتی كه یكسره در خواب غفلتید

در كاستن ز فرّ نیاكان شتاب چیست؟
***
رخت ِ زیبای آسمانی را

خواهرم با غروربر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش

چادرت ارزش است باور کن
***
بوی ِ زهرا و مریم و هاجر

از پر ِ چادرت سرازیر است

بشکند آن قلم که بنویسد:

"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر" است
***
خسته ای از تمام مردم شهر

از چه رو این قدر تو غم داری؟

نکند فکر این کنی شاید

چیزی از دیگران تو کم داری !!
***
توی بال ِ فرشته ها انگار

حفظ وقت ِ عبور می آیی

کوری ِ چشمهای بی عفت

مثل یک کوه نور می آیی
***
حفظ و پوشیده در صدف انگار

ارزش و شان خویش میدانی

با وقاری و مثل یک خورشید

پشت ِ یک ابر ِ تیره میمانی
***
آب غالب شد برآتش از نهیب

زآتش او جوشد چو باشد درحجیب

چونكه دیگی حایل آمد هردو را

نیست كرد آن آب را كردش هوا

ظاهرا بر زن چو آب از غالبی

باطنا مغلوب و زن را طالبی ( بلخی، /124)
***
 حجاب در کلام معصومین

امام على علیه‏السلام

 به فرزندش حسن علیه ‏السلام : براى این كه دیده‏شان به نامحرمان نیفتد آنها (زنان) را در پرده نگه دار ؛ زیرا هر چه بیشتر در پرده باشند براى تو و آنها بهتر است و بیرون رفتن آنها بدتر از این نیست كه اشخاص نامطمئن بر آنان وارد كنى . اگر توانى كارى كنى كه مردى جز تو را نشناسند این كار را بكن .
***
امام على علیه‏ السلام :

من و پیامبر در یك روز ابرى و بارانى در بقیع نشسته بودیم كه زنى سوار بر الاغ از آن جا گذشت و دست الاغش در گودالى فرو رفت و زن به زمین افتاد . پیامبر صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم رویش را برگرداند . حاضران عرض كردند : اى رسول خدا ! آن زن شلوار به پا دارد . پیامبر سه بار فرمود : خدایا ! زنان شلوار پوش را بیامرز . اى مردم ! شلوار بپوشید كه شلوار پوشاترین جامه‏ هاى شماست و زنان خود را در موقعى كه بیرون مى‏آیند با شلوار حفظ كنید .
***
امام على علیه‏السلام :

صیانت زن او را شادابتر و زیبایى‏ اش را پایدارتر مى‏كند .
---
منبع : تبیان
 


 انواع سامانه ها :